YASAL UYARI

İşbu web sitesi ile tarafından tarafınıza sağlanan içerikler, web sitesi’nde bulunan videolar, egzersizler, beslenme ve spor bilgileri yalnızca bilgi amaçlıdır. Tıbbi rahatsızlığınız olması halinde web sitesini kullanmayınız. Bu içerikler, kişinin herhangi bir tıbbı rahatsızlığı olmadığı varsayılarak hazırlanmış olup bu yönü ile kişiye özgü değildir. Web sitesinde sunulan beslenme ve spor programlarına dair içeriği uygulamadan önce doktorunuza danışınız. Bu web sitesindeki hiçbir program bir doktor tarafından verilen diyet ya da egzersiz yerine geçmemekte olup tüm egzersiz ve beslenme programlarını uygulamak sizin takdirinizde ve sorumluluğunuzdadır.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Madde 1.Taraflar

Bir tarafta www.heryerdepilates.com (“web sitesi”) adlı web sitesinin yasal haklarının sahibi, merkezi Kocatepe Mah. Şehit Muhtar Bey Cad. No:22/4 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan TBT SPOR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ORGANİZASYON A.Ş. (“TBT Spor”) ile diğer tarafta web sitesi’ne üye olacak olan kişi (“Üye”) (Üye ve TBT Spor birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.) arasında, aşağıdaki şartlar ışığında işbu Sözleşme akdedilmiştir.

Madde 2. Tanımlar

Üye web sitesi üyelik formunu eksiksiz doldurarak
Üyelik için web sitesi üzerinden yaptığı başvuru, TBT Spor tarafından kabul edilen, tüzel kişi veya 18 yaşını doldurmuş ve fiil ehliyetine sahip gerçek kişidir.

Hizmetler web sitesinde sunulacak her türlü video, görsel, yazılı içeriktir.
Kişisel Veri Üye’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi,
web sitesi’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vb. ilgili kişisel bilgilerdir.

Sözleşme Taraflar arasında akdedilen işbu Üyelik Sözleşmesi’dir.

Madde 3. Sözleşmenin Konusu

3.1 İşbu Sözleşme’nin konusu; web sitesi’nde mevcut bulunan ve/veya ileride sunulacak olan tüm Hizmetlerin, bunlardan yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitine ilişkindir. İşbu Sözleşme’nin kapsamı, Sözleşme’ye konu Hizmetler ile web sitesi’nde sunulan her türlü video, metin, görsel içerik ve bunlara ek olarak diğer birçok farklı Hizmet’in sunumundan oluşmaktadır.

3.2 TBT Spor, web sitesi üzerinden sunacağı Hizmetler’in kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup Hizmetler’e ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri, değişikliklerden __(..) gün önce web sitesi’nde yayınlamak kaydıyla, sınırlamaya tabi olmaksızın, gerçekleştirebilecektir.

Madde 4. TBT Spor’un Hak ve Yükümlülükleri

4.1 TBT Spor, Üye’nin ilgili Hizmet’ten faydalanacağı web sitesine erişimini sağlayarak her çeşit teknolojik mekanizma, şifre, parola vb. araçların güvenliğini temin edecektir.

4.2 TBT Spor, web sitesine üye olmak isteyen kişilerin başvurularında dolduracak oldukları formların tam ve eksiksiz olarak sunulması akabinde başvuruyu değerlendirmeye alacaktır. İlgili değerlendirmenin ardından TBT Spor hiçbir gerekçe göstermeksizin üyelik başvurusunu reddedebilecektir.

4.3 Üyelik başvurusunun kabul edilmesi halinde, üyelik ücret ödemesi sağlanır sağlanmaz kayıt işlemi TBT Spor tarafından tamamlanacak ve Üye, web sitesi’nde sunulan Hizmetler’den yararlanmaya başlayacaktır.

4.4 Web sitesi’nde sunulan Hizmetler’in kesintiye uğraması halinde TBT Spor, kast veya ağır kusur halleri dışında sorumlu tutulamayacaktır. Olası herhangi bir sorunda, ilgili husus Hizmetin sunulduğu web sitesindeki iletisim@heryerdepilates.com adresine bildirilebilir. Bildirim TBT Spor tarafından en kısa sürede işleme alınarak iletilen soruna ilişkin çözüm hakkında Üye 3 (üç) iş günü içerisinde bilgilendirilecektir.

Madde 5. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1 Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, web sitesi Hizmetler’inden faydalanırken ve web sitesi’ndeki Hizmetler ile bağlantılı bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, web sitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen tüm kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini; işbu Sözleşme tahtında kendisine yüklenen yükümlülüklerin tamamı ve sayılan diğer tüm hususları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme’ye konu Hizmetler’in paylaşılacağı web sitesi’ne erişim hakkı kazanan Üye, web sitesi’nde, tarafına sunulan Hizmet ve imkanları hiçbir şekilde ticari amaçlar ile kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 Üye, sunulan Hizmetler’in herkes için eşit derecede uygun ve faydalı olmadığının ve Hizmetler aracılığıyla sunulan fiziksel aktiviteleri uygulamadan önce doktoru ile görüşme sorumluluğunun kendisinde olduğunun bilincindedir.

5.3 Üye, web sitesi’ne kayıt işlemleri esnasında verdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu, vereceği bilgilerin gerçeğe aykırı olması durumunda üyeliğinin TBT Spor tarafından derhal tek taraflı olarak sonlandırılabileceğini bildiğini ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyelerin gerçeğe aykırı olarak verdiği bilgiler, TBT Spor’un talebi üzerine Üye tarafından derhal değiştirilecek ve düzeltilecektir. TBT Spor’un değişiklik veya düzeltme taleplerinin Üyeler tarafından gereği gibi veya zamanında gerçekleştirilememesi halinde doğmuş veya doğabilecek tüm zararlardan ve hukuki ve cezai sonuçlardan Üyeler sorumlu olacaktır.

5.4 TBT Spor tarafından web sitesi üzerinden talep edilen ve Üyeler tarafından sunularak sisteme yüklenen Kişisel Veriler TBT Spor tarafından tasnif edilip muhafaza edilebilir.

5.5 Üye, web sitesi’nin kullanımı sırasında, birtakım bilgi, veri ve materyali, web sitesi üzerinden girebilir veya yükleyebilir. Üye, web sitesi’ne girdiği veya yüklediği verilerin; (i) tüm uygulanabilir hukuk normlarıyla uyumlu olduğunu; (ii) müstehcen, tehditkar, karalayıcı, nefret içerikli, haksız veya başka yasadışı hususlar; (iii) yazılım virüsleri, çerezler, trojan veya başkaca bilgisayarın kodlarını, dosyalarını, komut dosyalarını veya programlarını yok edecek, bozacak veya yazılımın, donanımsal teçhizatın veya telekomünikasyon ağlarının işlevselliğini kısıtlayacak malzeme; ve (iv) herhangi bir kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden veya kötüye kullanan herhangi içerik, iş, isimi logo veya amblem içermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6 Üye, web sitesi’nin yazılımı, işleyişi veya herhangi diğer unsurları üzerinde hasara sebep olacak, web sitesi’ne erişimi engelleyebilecek veya kısıtlayabilecek eylemlerden kaçınacaktır.

5.7 Üyeler, üyelik bilgilerini üçüncü kişiler ile paylaşmayacaklarını ve bu bilgileri gizli tutacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu hususun ihlali halinde, TBT Spor, diğer üyelerin ve üçüncü şahısların uğradığı veya uğrayabileceği tüm zararlardan söz konusu zarara sebebiyet veren Üye sorumlu olacaktır.

5.8 Yukarıda belirtilen yükümlülüklerden herhangi birinin ihlali halinde doğabilecek tüm hukuki ve cezai yaptırımların süjesi ihlali gerçekleştiren Üye olacaktır. İhlale sebebiyet veren Üye’nin TBT Spor ile üyelik ilişkisi bildirim yükümlülüğüne tabi olmaksızın tek taraflı olarak derhal sonlandırılarak Üyenin web sitesi’ne erişimi durdurulacaktır. Üye’den kaynaklanan bir sebeple Sözleşme’nin TBT Spor tarafından tek taraflı olarak feshi halinde Üye; TBT Spor'dan hiçbir hak ve alacak talep edemeyeceğini gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5.9 Üye Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu ve işbu Sözleşmede belirtilen tüm hüküm ve şartlara uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 6. Sözleşme Bedeli

6.1 Üyelik formu doldurularak başvurunun yapılması akabinde TBT Spor tarafından üyelik kaydının onaylanması ve üyelik bedelinin ödenmesi ile Üyelik işlemi tamamlanacaktır.

6.2 Üye işbu Sözleşme’ye konu Hizmetler’den faydalanabilmek için ücret ödeme bilgilerini tam ve doğru şekilde iletecek olup ödeme bilgilerinin, üyelik kaydının tamamlanabilmesi adına, aracı ödeme kuruluşunun sistemine iletilebileceğini kabul eder.

6.3 Üyelik ücretini tahsil aşamasında ve sonrasında bankalardan veya diğer aracı ödeme kuruluşlarından kaynaklanan herhangi sorundan TBT Spor sorumlu tutulamayacaktır.

6.4 Sözleşme’nin kurulması tarihinde belirlenen fiyat sözleşme süresince geçerli olmaya devam edecektir. Üye, işbu Sözleşme’nin kurulmasından sonra gerçekleşecek olan kampanyalardan faydalanamaz.

6.5 Ödemenin Üye tarafından 7 gün içerisinde yapılmaması ve/veya ödeme bilgilerinin TBT Spor tarafından doğrulanamaması halinde TBT Spor, Üye’nin üye profilini silerek web sitesine erişimini engelleme hakkına sahiptir.

6.6 Üyelik için belirtilen fiyatlara (TL)KDV dahildir.

Madde 7. Sorumluluğun Sınırlandırılması

7.1 TBT Spor, hiçbir koşulda, işbu Sözleşme veya web sitesi tarafından sunulan Hizmet veya bu Hizmet aracılığıyla ulaşılabilen tüm içerik ve bilginin kullanılmasından kaynaklanabilecek; özel, arızi, cezai, doğrudan veya dolaylı zararlar, veri kaybı, gizlilik ihlali, maddi veya manevi hiçbir zarardan sorumlu tutulamayacaktır. Buna ek olarak, TBT Spor verilen Hizmetler dolayısıyla hamilelik sırasında, öncesinde veya sonrasında veya kronik/Acil hastalıklarda oluşabilecek hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

7.2 TBT Spor’un tazminat sorumluluğu, işbu Sözleşme tahtında belirlenen üyelik bedelini aşacak miktarda belirlenemeyecektir.

7.3 TBT Spor, internet ve elektronik iletişimle bağlantılı herhangi eksiklik veya zarardan, veri güvenliğine yapılan ihlallerden veya Üye’ye sunulan Hizmet ile bağlantılı gecikmelerden ve aksaklıklardan kast ve ağır kusur halleri hariç olmak üzere sorumlu tutulamayacaktır.

7.4 TBT Spor Üye verilerinin silinmesi, düzeltilmesi, zarar görmesi, yok edilmesi, kaybedilmesi veya depolanamaması hallerinden, kast veya ağır kusuru olması halleri hariç olmak üzere sorumlu tutulamayacaktır.

Madde 8. Süre ve Fesih

8.1 İşbu Sözleşme, üyelik formunun doldurularak "Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesini okudum, kabul ediyorum." yazılı linkin onaylanması ile Taraflarca belirlenen süre için akdedilmiş sayılarak derhal yürürlüğe girer.

8.2 Üye, Sözleşme’yi 15 (on beş) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle dilediği zaman feshedebilecektir. Ancak bu fesih neticesinde Üye'nin satın aldığı hizmet süresinin kalan kısmının maddi karşılığı Üye’ye iade edilmez.

8.3 TBT Spor, Üyeler’in, işbu Sözleşme tahtında belirlenen hükümleri ve web sitesi’nin kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’i düzenleyen kurallarını ihlal etmesi halinde; Sözleşme’yi tek taraflı olarak herhangi bir borç veya yükümlülük altına girmeksizin feshetme hakkına sahiptir.

8.4 Sözleşme’nin feshedilmesi sonrasında, Tarafların Sözleşme tahtında devam eden hiçbir yükümlülüğü veya hakkı, Madde 11’deki sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, kalmayacaktır.

Madde 9. Devir

9.1 Üye, Sözleşme’yi veya bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini TBT Spor’un önceden yazılı muvafakati olmadan hiç kimseye kısmen veya tamamen devir veya temlik edemez.

9.2 TBT Spor işbu Sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını Üye’nin ön iznini almaksızın bir başka şirkete devir edebilir.

Madde 10. Kişisel Verilerin Korunması

10.1 Üye’nin, web sitesine yüklediği veya girdiği, Kişisel Veriler (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlandığı şekilde), TBT Spor tarafından işbu Sözleşme’nin kurulması ve ifası amacıyla ve Hizmet’leri Üye’ye sunmak amacıyla gerektiği takdirde yurt içinde veya yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabilecektir.

10.2 TBT Spor, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında (İşlenen kişisel verilerin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimliğini sorgulama ve eksik veya yanlış işlenen kişisel veriler söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerde herhangi bir değişiklik mevcut ise bu verileri değiştirme, güncelleme ve/veya silme, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme vb.) Üyeler’e talep etmeleri halinde ilgili hususlar nezdinde bilgilendirme ve gerektiği takdirde ilgili işlemleri yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3 TBT Spor olası veri güvenliği ihlallerinden dolayı kast ve ağır kusur halleri hariç olmak üzere sorumlu tutulamayacaktır.

Madde 11. Fikri Mülkiyet Hakları

Web sitesi tasarımı ve sitede sunulan her türlü video, metin, görsel içerik ve diğer tüm fikri mülkiyet hakları TBT Spor’a aittir. Üyeler ve üçüncü kişiler mevcut tüm bilgileri, çalışmaları, görsel ve yazılı içerikleri; çoğaltamaz, paylaşamaz, sergileyemez, ticari amaçla kullanamaz, dağıtamaz ve üçüncü bir kişinin kullanmasına izin veremez. Web sitesi aracılığıyla sunulacak Hizmetler ile ilişkili olan her türlü bilgi ve belgeler, iş planları, eğitim planları, Sözleşme konusu ile ilgili olarak Üye ile yapılabilecek her türlü tartışma, görüşme, toplantı vb. dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yazılı, sözlü, elektronik tüm dokümanlar münhasıran TBT Spor’un mülkiyetindedir. Üye, edindiği/edinebileceği işbu bilgileri, gerek Sözleşme’nin yürürlükte kaldığı süre boyunca ve gerekse işbu Sözleşmenin herhangi bir sebeple feshedilmesi ya da sona ermesinden itibaren süresiz olarak hiçbir şekilde ifşa etmeyecektir.

Madde 12. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme ve bu Sözleşme’nin ifası, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un emredici hükümleri sakı kalmak kaydıyla İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YASAL UYARI

İşbu web sitesi ile tarafından tarafınıza sağlanan içerikler, web sitesi’nde bulunan videolar, egzersizler, beslenme ve spor bilgileri yalnızca bilgi amaçlıdır. Tıbbi rahatsızlığınız olması halinde web sitesini kullanmayınız. Bu içerikler, kişinin herhangi bir tıbbı rahatsızlığı olmadığı varsayılarak hazırlanmış olup bu yönü ile kişiye özgü değildir. Web sitesinde sunulan beslenme ve spor programlarına dair içeriği uygulamadan önce doktorunuza danışınız. Bu web sitesindeki hiçbir program bir doktor tarafından verilen diyet ya da egzersiz yerine geçmemekte olup tüm egzersiz ve beslenme programlarını uygulamak sizin takdirinizde ve sorumluluğunuzdadır.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Madde 1.Taraflar

Bir tarafta www.heryerdepilates.com (“web sitesi”) adlı web sitesinin yasal haklarının sahibi, merkezi Kocatepe Mah. Şehit Muhtar Bey Cad. No:22/4 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan TBT SPOR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ORGANİZASYON A.Ş. (“TBT Spor”) ile diğer tarafta web sitesi’ne üye olacak olan kişi (“Üye”) (Üye ve TBT Spor birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.) arasında, aşağıdaki şartlar ışığında işbu Sözleşme akdedilmiştir.

Madde 2. Tanımlar

Üye web sitesi üyelik formunu eksiksiz doldurarak
Üyelik için web sitesi üzerinden yaptığı başvuru, TBT Spor tarafından kabul edilen, tüzel kişi veya 18 yaşını doldurmuş ve fiil ehliyetine sahip gerçek kişidir.

Hizmetler web sitesinde sunulacak her türlü video, görsel, yazılı içeriktir.

Kişisel Veri Üye’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi,
web sitesi’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vb. ilgili kişisel bilgilerdir.

Sözleşme Taraflar arasında akdedilen işbu Üyelik Sözleşmesi’dir.

Madde 3. Sözleşmenin Konusu

3.1 İşbu Sözleşme’nin konusu; web sitesi’nde mevcut bulunan ve/veya ileride sunulacak olan tüm Hizmetlerin, bunlardan yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitine ilişkindir. İşbu Sözleşme’nin kapsamı, Sözleşme’ye konu Hizmetler ile web sitesi’nde sunulan her türlü video, metin, görsel içerik ve bunlara ek olarak diğer birçok farklı Hizmet’in sunumundan oluşmaktadır.

3.2 TBT Spor, web sitesi üzerinden sunacağı Hizmetler’in kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup Hizmetler’e ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri, değişikliklerden __(..) gün önce web sitesi’nde yayınlamak kaydıyla, sınırlamaya tabi olmaksızın, gerçekleştirebilecektir.

Madde 4. TBT Spor’un Hak ve Yükümlülükleri

4.1 TBT Spor, Üye’nin ilgili Hizmet’ten faydalanacağı web sitesine erişimini sağlayarak her çeşit teknolojik mekanizma, şifre, parola vb. araçların güvenliğini temin edecektir.

4.2 TBT Spor, web sitesine üye olmak isteyen kişilerin başvurularında dolduracak oldukları formların tam ve eksiksiz olarak sunulması akabinde başvuruyu değerlendirmeye alacaktır. İlgili değerlendirmenin ardından TBT Spor hiçbir gerekçe göstermeksizin üyelik başvurusunu reddedebilecektir.

4.3 Üyelik başvurusunun kabul edilmesi halinde, üyelik ücret ödemesi sağlanır sağlanmaz kayıt işlemi TBT Spor tarafından tamamlanacak ve Üye, web sitesi’nde sunulan Hizmetler’den yararlanmaya başlayacaktır.

4.4 Web sitesi’nde sunulan Hizmetler’in kesintiye uğraması halinde TBT Spor, kast veya ağır kusur halleri dışında sorumlu tutulamayacaktır. Olası herhangi bir sorunda, ilgili husus Hizmetin sunulduğu web sitesindeki iletisim@heryerdepilates.com adresine bildirilebilir. Bildirim TBT Spor tarafından en kısa sürede işleme alınarak iletilen soruna ilişkin çözüm hakkında Üye 3 (üç) iş günü içerisinde bilgilendirilecektir.

Madde 5. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1 Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, web sitesi Hizmetler’inden faydalanırken ve web sitesi’ndeki Hizmetler ile bağlantılı bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, web sitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen tüm kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini; işbu Sözleşme tahtında kendisine yüklenen yükümlülüklerin tamamı ve sayılan diğer tüm hususları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme’ye konu Hizmetler’in paylaşılacağı web sitesi’ne erişim hakkı kazanan Üye, web sitesi’nde, tarafına sunulan Hizmet ve imkanları hiçbir şekilde ticari amaçlar ile kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 Üye, sunulan Hizmetler’in herkes için eşit derecede uygun ve faydalı olmadığının ve Hizmetler aracılığıyla sunulan fiziksel aktiviteleri uygulamadan önce doktoru ile görüşme sorumluluğunun kendisinde olduğunun bilincindedir.

5.3 Üye, web sitesi’ne kayıt işlemleri esnasında verdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu, vereceği bilgilerin gerçeğe aykırı olması durumunda üyeliğinin TBT Spor tarafından derhal tek taraflı olarak sonlandırılabileceğini bildiğini ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyelerin gerçeğe aykırı olarak verdiği bilgiler, TBT Spor’un talebi üzerine Üye tarafından derhal değiştirilecek ve düzeltilecektir. TBT Spor’un değişiklik veya düzeltme taleplerinin Üyeler tarafından gereği gibi veya zamanında gerçekleştirilememesi halinde doğmuş veya doğabilecek tüm zararlardan ve hukuki ve cezai sonuçlardan Üyeler sorumlu olacaktır.

5.4 TBT Spor tarafından web sitesi üzerinden talep edilen ve Üyeler tarafından sunularak sisteme yüklenen Kişisel Veriler TBT Spor tarafından tasnif edilip muhafaza edilebilir.

5.5 Üye, web sitesi’nin kullanımı sırasında, birtakım bilgi, veri ve materyali, web sitesi üzerinden girebilir veya yükleyebilir. Üye, web sitesi’ne girdiği veya yüklediği verilerin; (i) tüm uygulanabilir hukuk normlarıyla uyumlu olduğunu; (ii) müstehcen, tehditkar, karalayıcı, nefret içerikli, haksız veya başka yasadışı hususlar; (iii) yazılım virüsleri, çerezler, trojan veya başkaca bilgisayarın kodlarını, dosyalarını, komut dosyalarını veya programlarını yok edecek, bozacak veya yazılımın, donanımsal teçhizatın veya telekomünikasyon ağlarının işlevselliğini kısıtlayacak malzeme; ve (iv) herhangi bir kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden veya kötüye kullanan herhangi içerik, iş, isimi logo veya amblem içermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6 Üye, web sitesi’nin yazılımı, işleyişi veya herhangi diğer unsurları üzerinde hasara sebep olacak, web sitesi’ne erişimi engelleyebilecek veya kısıtlayabilecek eylemlerden kaçınacaktır.

5.7 Üyeler, üyelik bilgilerini üçüncü kişiler ile paylaşmayacaklarını ve bu bilgileri gizli tutacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu hususun ihlali halinde, TBT Spor, diğer üyelerin ve üçüncü şahısların uğradığı veya uğrayabileceği tüm zararlardan söz konusu zarara sebebiyet veren Üye sorumlu olacaktır.

5.8 Yukarıda belirtilen yükümlülüklerden herhangi birinin ihlali halinde doğabilecek tüm hukuki ve cezai yaptırımların süjesi ihlali gerçekleştiren Üye olacaktır. İhlale sebebiyet veren Üye’nin TBT Spor ile üyelik ilişkisi bildirim yükümlülüğüne tabi olmaksızın tek taraflı olarak derhal sonlandırılarak Üyenin web sitesi’ne erişimi durdurulacaktır. Üye’den kaynaklanan bir sebeple Sözleşme’nin TBT Spor tarafından tek taraflı olarak feshi halinde Üye; TBT Spor'dan hiçbir hak ve alacak talep edemeyeceğini gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5.9 Üye Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu ve işbu Sözleşmede belirtilen tüm hüküm ve şartlara uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 6. Sözleşme Bedeli

6.1 Üyelik formu doldurularak başvurunun yapılması akabinde TBT Spor tarafından üyelik kaydının onaylanması ve üyelik bedelinin ödenmesi ile Üyelik işlemi tamamlanacaktır.

6.2 Üye işbu Sözleşme’ye konu Hizmetler’den faydalanabilmek için ücret ödeme bilgilerini tam ve doğru şekilde iletecek olup ödeme bilgilerinin, üyelik kaydının tamamlanabilmesi adına, aracı ödeme kuruluşunun sistemine iletilebileceğini kabul eder.

6.3 Üyelik ücretini tahsil aşamasında ve sonrasında bankalardan veya diğer aracı ödeme kuruluşlarından kaynaklanan herhangi sorundan TBT Spor sorumlu tutulamayacaktır.

6.4 Sözleşme’nin kurulması tarihinde belirlenen fiyat sözleşme süresince geçerli olmaya devam edecektir. Üye, işbu Sözleşme’nin kurulmasından sonra gerçekleşecek olan kampanyalardan faydalanamaz.

6.5 Ödemenin Üye tarafından 7 gün içerisinde yapılmaması ve/veya ödeme bilgilerinin TBT Spor tarafından doğrulanamaması halinde TBT Spor, Üye’nin üye profilini silerek web sitesine erişimini engelleme hakkına sahiptir.

6.6 Üyelik için belirtilen fiyatlara (TL)KDV dahildir.

Madde 7. Sorumluluğun Sınırlandırılması

7.1 TBT Spor, hiçbir koşulda, işbu Sözleşme veya web sitesi tarafından sunulan Hizmet veya bu Hizmet aracılığıyla ulaşılabilen tüm içerik ve bilginin kullanılmasından kaynaklanabilecek; özel, arızi, cezai, doğrudan veya dolaylı zararlar, veri kaybı, gizlilik ihlali, maddi veya manevi hiçbir zarardan sorumlu tutulamayacaktır. Buna ek olarak, TBT Spor verilen Hizmetler dolayısıyla hamilelik sırasında, öncesinde veya sonrasında veya kronik/Acil hastalıklarda oluşabilecek hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

7.2 TBT Spor’un tazminat sorumluluğu, işbu Sözleşme tahtında belirlenen üyelik bedelini aşacak miktarda belirlenemeyecektir.

7.3 TBT Spor, internet ve elektronik iletişimle bağlantılı herhangi eksiklik veya zarardan, veri güvenliğine yapılan ihlallerden veya Üye’ye sunulan Hizmet ile bağlantılı gecikmelerden ve aksaklıklardan kast ve ağır kusur halleri hariç olmak üzere sorumlu tutulamayacaktır.

7.4 TBT Spor Üye verilerinin silinmesi, düzeltilmesi, zarar görmesi, yok edilmesi, kaybedilmesi veya depolanamaması hallerinden, kast veya ağır kusuru olması halleri hariç olmak üzere sorumlu tutulamayacaktır.

Madde 8. Süre ve Fesih

8.1 İşbu Sözleşme, üyelik formunun doldurularak "Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesini okudum, kabul ediyorum." yazılı linkin onaylanması ile Taraflarca belirlenen süre için akdedilmiş sayılarak derhal yürürlüğe girer.

8.2 Üye, Sözleşme’yi 15 (on beş) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle dilediği zaman feshedebilecektir. Ancak bu fesih neticesinde Üye'nin satın aldığı hizmet süresinin kalan kısmının maddi karşılığı Üye’ye iade edilmez.

8.3 TBT Spor, Üyeler’in, işbu Sözleşme tahtında belirlenen hükümleri ve web sitesi’nin kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’i düzenleyen kurallarını ihlal etmesi halinde; Sözleşme’yi tek taraflı olarak herhangi bir borç veya yükümlülük altına girmeksizin feshetme hakkına sahiptir.

8.4 Sözleşme’nin feshedilmesi sonrasında, Tarafların Sözleşme tahtında devam eden hiçbir yükümlülüğü veya hakkı, Madde 11’deki sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, kalmayacaktır.

Madde 9. Devir

9.1 Üye, Sözleşme’yi veya bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini TBT Spor’un önceden yazılı muvafakati olmadan hiç kimseye kısmen veya tamamen devir veya temlik edemez.

9.2 TBT Spor işbu Sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını Üye’nin ön iznini almaksızın bir başka şirkete devir edebilir.

Madde 10. Kişisel Verilerin Korunması

10.1 Üye’nin, web sitesine yüklediği veya girdiği, Kişisel Veriler (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlandığı şekilde), TBT Spor tarafından işbu Sözleşme’nin kurulması ve ifası amacıyla ve Hizmet’leri Üye’ye sunmak amacıyla gerektiği takdirde yurt içinde veya yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabilecektir.

10.2 TBT Spor, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında (İşlenen kişisel verilerin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimliğini sorgulama ve eksik veya yanlış işlenen kişisel veriler söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerde herhangi bir değişiklik mevcut ise bu verileri değiştirme, güncelleme ve/veya silme, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme vb.) Üyeler’e talep etmeleri halinde ilgili hususlar nezdinde bilgilendirme ve gerektiği takdirde ilgili işlemleri yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3 TBT Spor olası veri güvenliği ihlallerinden dolayı kast ve ağır kusur halleri hariç olmak üzere sorumlu tutulamayacaktır.

Madde 11. Fikri Mülkiyet Hakları

Web sitesi tasarımı ve sitede sunulan her türlü video, metin, görsel içerik ve diğer tüm fikri mülkiyet hakları TBT Spor’a aittir. Üyeler ve üçüncü kişiler mevcut tüm bilgileri, çalışmaları, görsel ve yazılı içerikleri; çoğaltamaz, paylaşamaz, sergileyemez, ticari amaçla kullanamaz, dağıtamaz ve üçüncü bir kişinin kullanmasına izin veremez. Web sitesi aracılığıyla sunulacak Hizmetler ile ilişkili olan her türlü bilgi ve belgeler, iş planları, eğitim planları, Sözleşme konusu ile ilgili olarak Üye ile yapılabilecek her türlü tartışma, görüşme, toplantı vb. dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yazılı, sözlü, elektronik tüm dokümanlar münhasıran TBT Spor’un mülkiyetindedir. Üye, edindiği/edinebileceği işbu bilgileri, gerek Sözleşme’nin yürürlükte kaldığı süre boyunca ve gerekse işbu Sözleşmenin herhangi bir sebeple feshedilmesi ya da sona ermesinden itibaren süresiz olarak hiçbir şekilde ifşa etmeyecektir.

Madde 12. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme ve bu Sözleşme’nin ifası, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un emredici hükümleri sakı kalmak kaydıyla İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.